Höstmöte 2023

  • torsdag 26 oktober 2023
  • 08:00

Hej Medlem!

Välkommen på SIPFs höstmöte 2023 den 26 oktober. Mötet kommer att vara fysiskt på Arjo AB i Malmö samt även ske digitalt.

Anmälan sker via vår hemsida på Kansliet Online: https://sipf.kanslietonline.se/

Vänligen ange om du vill närvara fysiskt eller digitalt och om du önskar deltaga på middagen.

Uppdaterat program med aktuella tider, presentation av föredragshållarna återfinns inom kort på SIPF:s officiella hemsidan, https://sipf.se/.
 
Avgift

Medlem - 1 200 kr inklusive middag
Medlem - 600 kr endast möte 
Gäst - 1500 kr inklusive middag 
Gäst - 900 kr endast möte

OBS! Vänligen notera att antalet deltagare till det fysiska mötet är begränsat till 60 personer. Gäster till SIPF-medlemmar är välkomna i mån av plats.

Anmälan till det fysiska mötet samt middagen måste ske senast den 16 oktober 2023.

Väl mött
Styrelsen